Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2023

Vården och omsorgen pressas från flera håll. Kan digitalisering lösa utmaningar som höga kostnader, personalbrist, åldrande befolkning och bristande tillgänglighet?

Medverkande

Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet

Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science, Vårdföretagarna

Gunilla Nordlöf, generaldirektör, E-hälsomyndigheten

Lina Maria Ellegård, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef, Microsoft Västeuropa och ordförande i eHälsoläkarföreningen

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, medlemschef och forskningsledare vid SNS.