Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 9, 2019

En schablonbild av företagsledare är att de beslutar rationellt för att maximera sin egennytta, utan större hänsyn till andras intressen, och synen på vd:ar kan ha betydelse för hur regleringar av marknadsvillkor och annan lagstiftning riktad mot företag utformas. Genom sina inflytelserika positioner kan vd:ars beteende också tänkas påverka normer och värderingar i samhället. Men hur tänker vd:ar egentligen när de fattar beslut och stämmer den allmänna synen?

Forskare har haft svårt att vetenskapligt testa om den bilden stämmer men i en ny SNS-rapport presenterar Jerker Holm, professor i nationalekonomi, en unik experimentstudie som jämför strategiska beslut mellan vd:ar och andra.