Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2019

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i januari fastslogs att hedersvåldet måste bekämpas med strängare straff. Tidigare utredningsarbete har dragit samma slutsats. Frågan är hur det ska ske. 

Riksåklagare Petra Lundh har utsetts till särskild utredare och ska se över hur en lag mot hedersbrott kan utformas. I uppdraget ingår bland annat att undersöka om det bör införas en särskild brottsrubricering och hur den i så fall bäst ser ut. SNS arrangerar nu en hearing där riksåklagaren berättar om uppdraget och vi diskuterar hur hedersrelaterad brottslighet kan förebyggas. Uppdraget ska redovisas i september nästa år.