Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2018

Teknikutvecklingen i transportsektorn går rasande fort, med löften om både elbilar och elektrifierade vägar. Men kan detta reducera transportsektorns utsläpp, utan att försämra kapaciteten? Vi hör ett antal sakkunniga från myndigheter, näringsliv och akademi, däribland Stefan Tongur, som forskar om elektromobilitet vid RISE. 

Övriga medverkande:

Martin Anderlind, försäljnings- och marknadschef, Northvolt
Björn Hasselgren, senior rådgivare inom transportinfrastruktur och finansiering, Trafikverket
Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Urban Wästljung, senior rådgivare inom Public and Sustainability Affairs, Scania