Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Bidrar allmännyttan till jämlikhet i boendet? Vad innebär det att allmännyttan ska bedrivas enligt ”affärsmässiga principer”? Hur har allmännyttan och den generella bostadspolitiken utvecklats över tid? I en ny SNS-rapport diskuterar forskaren Martin Grander möjliga vägar framåt för den svenska bostadspolitiska modellen.

Medverkande

Martin Grander, forskare, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet

Lovisa Högberg, universitetslektor i nationalekonomi, Mittuniversitetet

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad

Samtalet modereras av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.