Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2021

Hur samverkar näringslivet och svensk AI-forskning? Vilka kompetenser och resurser frågar företagen efter? Och behövs fler insatser för att rusta Sverige som AI-nation?

Medverkande

Sara Mazur, styrelseordförande för Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP)

Staffan Truvé, medgrundare och forskningschef på Recorded Future och ledamot i Nationella innovationsrådet

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare, SNS.