Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 6, 2023

I ett alltmer jämställt Sverige förväntas både kvinnor och män kombinera arbetsliv och föräldraskap. Men många pappor tar ändå inte ut någon föräldraledighet och generellt sett ökar barnlösheten bland män.

Medverkande

Lina Aldén, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet

Joa Bergold, gruppchef för Samhällspolitiska enheten, LO

Anne Boschini, professor i nationalekonomi på SOFI, Stockholms universitet

Jens Karberg, verksamhetsansvarig Jämställt föräldraskap, MÄN

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, Försäkringskassan

Camilla Rinaldo Miller (KD), riksdagsledamot och familje- och jämställdhetspolitisk talesperson

Helena Vilhelmsson (C), riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.