Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2023

Avskiljning och lagring av koldioxid genom BECCS och CCS kan bli avgörande för att nå klimatmålen. Men hittills har det funnits svaga drivkrafter att införa sådan teknik. I en ny SNS-rapport förklarar tre forskare varför.

Medverkande

Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige

Malin Dahlroth, vd och koncernchef på Sysav

Anders Egelrud, vd och koncernchef på Stockholm Exergi

Jytte Guteland (S), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt i EU-nämnden

Filip Johnsson, professor i energiteknik, rymd-, geo-, och miljövetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola

Kenneth Möllersten, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska högskolan

Helena Storckenfeldt (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson samt ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Lars Zetterberg, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.