Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2022

Vilka åsiktsskillnader finns mellan nyvalda och etablerade riksdagsledamöter? Hur väl representerar kvinnliga och manliga ledamöter kvinnliga respektive manliga väljare? Och vilken kunskap har ledamöterna om väljarnas åsikter?

Medverkande

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och medredaktör till antologin

Teres Lindberg, riksdagsledamot och gruppledare för Socialdemokraterna i Trafikutskottet

Maria Oskarson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt medförfattare till ett kapitel om skillnader mellan kvinnor och män som väljare och valda

Jessika Roswall, riksdagsledamot och vice gruppledare för Moderaterna i riksdagen

Anders Sundell, universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och medförfattare till ett kapitel om riksdagsledamöternas kunskaper om väljarnas åsikter

Patrik Öhberg, forskare och lärare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, medredaktör till antologin och huvudansvarig för genomförandet av riksdagsundersökningen 2018

Diskussionen leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.