Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 20, 2022

Den offentliga sektorn gör årligen inköp för drygt 800 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 18 procent av BNP. Varför blir det i vissa fall dyrare än beräknat och lägre kvalitet än överenskommet?

Medverkande

Från SNS Konjunkturråd 2022:
Sofia Lundberg (ordförande), professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet

Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics i Bergen

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rapporten kommenteras av:
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

Staffan Isling, vd, SKR

Irene Waldemarson, vd för Martin & Servera Restauranghandel

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd SNS.