Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 17, 2022

Ska Sveriges klimat- och miljömål uppnås kan både privata och offentliga investeringar bli avgörande. Vilka investeringar behövs? Hur ska hinder i form av exempelvis riskfyllda investeringar inom oprövad teknologi överbyggas? Vilken roll bör staten ta i förhållande till det privata näringslivet?

Medverkande

Hans Lindblad, bokstavsutredare, fil. dr och f.d. Riksgäldsdirektör

Hans Forssman, Senior Investment Manager Infrastructure på
Skandia Mutual Life Insurance Co

Lina Håkansdotter, ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel

Martin Janhäll, bokstavsutredare

Kersti Karltorp, bokstavsutredare, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

Fredrik Nilzén, hållbarhetchef på Swedbank

Moderator är Charlotte Paulie, forskningsledare, SNS.