Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2021

SNS Konjunkturråd 2021 presenterar sin analys av hur marknader stöps om och nya konkurrensproblem uppstår i digitaliseringens kölvatten. Slutsatserna kommenteras av näringsminister Ibrahim Baylan, Telia Companys vd och koncernchef Allison Kirkby samt Google Sveriges samhällspolitiska chef Sara Övreby.

Medverkande

Från SNS Konjunkturråd 2021:
Sten Nyberg (ordförande), professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Richard Friberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Björn Lundqvist, docent i juridik, Stockholms universitet

Robin Teigland, professor i Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola

Kommentatorer:
Ibrahim Baylan (S), näringsminister

Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia Company

Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.