Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 5, 2019

Redan i mitten på 1970-talet var nivån på Sveriges marginalskatter ett hett diskussionsämne, inte minst efter att Astrid Lindgren gett sig in in debatten med sagan om Pomperipossa. I början på 1990-talet genomfördes det som kallats för århundradets skattereform och marginalskatterna sänktes. Vad har hänt sen dess? Den frågan tar sig nationalekonomerna Spencer Bastani och Håkan Selin sig an i rapporten "Skillnad på marginalen - en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning".