Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 2, 2018

När Edward Palmer och Yuawei Zhao de Gosson de Varannes började titta på det svenska pensionssystemet upptäckte de ett stort hål. I decennier har vi svarat fel på en fråga som ligger till grund för alla världens pensionssystem: Hur gamla blir vi?

Resultatet blev SNS-rapporten "Pensionssystemens demografiska utmaningar", som ifrågasätter hur vi förutspår en befolknings åldrande. Nu pratar Edward Palmer om vad den här felkalkylen kan betyda för ett land som Sverige och vad vi kan göra åt saken. Reportaget är ett samarbete mellan SNS och ekonomipodden Kapitalet.