Preview Mode Links will not work in preview mode

May 2, 2019

Den sittande regeringen fick inleda sin mandatperiod med att regera på Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Den 10 april lämnade regeringen över sin vårproposition till riksdagen, den första budgetpropositionen efter den sakpolitiska uppgörelsen mellan regering, Centerpartiet och Liberalerna. Hur ser den finanspolitiska inriktningen ut? Hör finansministerns statssekreterare Max Eller, John Hassler, professor i nationalekonomi, och Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.