Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 15, 2019

I våras tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur arbetsrätten kan anpassas efter dagens arbetsmarknad. Utredningen ska undersöka hur man kan utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS och särskilt ta hänsyn till mindre företags behov av flexibilitet. Samtidigt är utgångspunkten att den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess balans mellan arbetsmarknadens parter ska bevaras.


Förslagen ska presenteras senast i maj nästa år. De kan få långtgående konsekvenser för svensk arbetsmarknad. SNS bjuder därför in till ett samtal där forskare och arbetsmarknadens parter diskuterar hur arbetsrätten kan reformeras. Organisationen Företagarna presenterar en ny undersökning där de har frågat hur företagare ser på turordningsregler, kompetensutveckling och personliga skäl för uppsägning.