Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2018

Nya regler för optionsprogram skulle göra det enklare för svenska startup-företag att rekrytera och behålla talanger. Men sedan Skatteverket gjort en annan tolkning av reglerna än regeringen, råder osäkerhet om vad som egentligen gäller. I det här seminariet från SNS hör vi Hans Eriksson på Skatteverket berätta om myndighetens ställningstagande, med efterföljande kommentarer från både akademin och näringslivet.