Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2019

Under hösten börjar nya regler gälla för lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation vid brottsbekämpning. Enligt de nya datalagringsreglerna är tele- och internetoperatörer skyldiga att spara uppgifter om elektronisk kommunikation så att polis och andra brottsbekämpande myndigheter kan få tillgång till dem för att hindra och utreda brott.

Men de nya reglerna är omdebatterade. Förespråkare menar att datalagring är ett viktigt verktyg i arbetet med att bekämpa brott. Kritiker framhåller att datalagring innebär ett hot mot integriteten och vissa menar att de nya reglerna knappt skiljer sig från de som tidigare underkänts av EU, i den uppmärksammade så kallade Tele2-domen från 2016. Andra menar att datalagringskraven borde utökas ytterligare.