Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 17, 2019

Varför vet inte var fjärde person om de omfattas av tjänstepensionen, hur ser framtidens vårdutbildningar ut, och bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande? De är några av de frågor som ställs på det här seminariet, som presenterar ett urval av SNS aktuella forskning.