Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 5, 2019

Hur ska vi få en god tillgång till effektiva läkemedel, och vem ska stå för finansieringen? Joakim Ramsberg, huvudsekreterare på Läkemedelsutredningen presenterar sitt arbete med att hitta ett långsiktigt hållbart system som möjliggör samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel. Seminariet är en del av SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.