Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 20, 2022

Sverige har en fortsatt åldrande befolkning samtidigt som allt färre arbetande ska försörja fler. Utvecklingen ställer krav på äldreomsorgen som under pandemin visade sig ha stora utmaningar, inte minst avseende arbetsförhållanden och bemanning. Vid konferensen belyser vi äldreomsorgens utmaningar inför framtiden sett ur flera centrala aktörers perspektiv. Hur ska framtidens äldreomsorg se ut och hur kommer vi dit?

Medverkande

Malin Appelgren, tillväxt-, marknads- och kommunikationsdirektör, Ambea

Greger Bengtsson, samordnare äldreomsorg, SKR

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal

Eva Christiernin, kommunalråd (S) och ordförande äldrenämnden, Uppsala kommun

Babbs Edberg, förvaltningsdirektör, äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad

Patric Hamilton, kommunalråd (M), Täby kommun

Åsa Lindestam, ordförande, Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Sara Olofsson, med dr och projektledare vid IHE (rapportförfattare)

Ulf Persson, professor och senior rådgivare vid IHE (rapportförfattare)

Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Stefan Svanström, chef samhällskommunikation, Attendo

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala universitet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.