Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 14, 2020

Skatten på bostäder tillhör de mest kontroversiella delarna av skattesystemet. Under de år som gått sedan fastighetsskatten avskaffades har det varit ganska tyst från politiska beslutsfattare. I en ny SNS-rapport ger nationalekonomen Peter Englund förslag på hur en ny och mer förutsägbar bostadsbeskattning kan utformas.

Medverkande

Ulrika Blomqvist, vd, Bostadsrätterna

Peter Englund, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till rapporten

Jörgen Hellman (S), ordförande i riksdagens skatteutskott

Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Larry Söder (KD), bostadspolitisk talesperson och vice ordförande i civilutskottet

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för forskningsprogrammet på SNS.