Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 16, 2020

Nio forskare från olika discipliner ingår i SNS Konjunkturråd 2020. Deras utgångspunkt har varit att utifrån befintlig forskning beskriva klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Rapporten svarar också på frågor som ofta diskuteras i den svenska debatten, till exempel hur effektivt det är med...


Jan 15, 2020

Can negative interest rates and other unconventional measures accelerate the economy? And how are the financial markets affected by the monetary stimulus packages? The chief economist of the European Central Bank, Peter Praet, visits this seminar from SNS to discuss the limits of monetary policy and what role the...


Dec 18, 2019

Regeringen gav 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vilka vårdområden som bör koncentreras till färre sjukhus. Arbetet väntas påverka resurser och kompetensförsörjning vid olika sjukhus på olika sätt och målet är att förbättra vårdkvaliteten för patienterna. Socialstyrelsens arbete har kommit en...


Dec 17, 2019

The Government has appointed a study to analyze the pros and cons of Swedish participation in the EU's banking union. Some of the issues raised by the investigation are: How is supervision and crisis management affected? What will be the consequences for Swedish banks' competitive conditions? Under what conditions...


Dec 13, 2019

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019 was awarded jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer for their experimental approach to alleviating global poverty.

The research has already helped in alleviating global poverty and has great potential to further improve...