Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 18, 2019

Getting new arrivals to settle in places where their professional skills are in demand improves the opportunities for integration. With the help of AI today it is possible to carry out this type of matching in a more efficient way and on a large scale. What are the Swedish Migration Agency and the Swedish...


Sep 10, 2019

Tänk system och öppna plattformar i stället för enskilda tjänster – och omfamna oförutsägbarhet under processens gång. Det är företagsekonomen Anna Esséns tips för att lyckas med digitalisering inom hälso- och sjukvården.


I det här seminariet från SNS presenterar hon en ny SNS-rapport...


Sep 6, 2019

Skatters omfattning, och sättet att ta ut skatt, varierar över tid och mellan länder. Samtidigt medför globaliseringen att arbetsinkomster och bolagsvinster blir mer lättrörliga. För en öppen ekonomi som Sveriges kan det innebära en större känslighet för skatteförändringar i omvärlden.

Mot den bakgrunden...


Aug 28, 2019

Last year, the high-level group presented proposals for measures to promote the allocation of capital to sustainable assets. The aim is for the financial market to contribute to the global sustainability goals and the Paris Agreement. On the basis of the group's proposal, the European Commission has recently adopted...


Jun 27, 2019

Vården ska komma närmare medborgarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar, men hur ska vårdens aktörer samarbeta för att nå dit? Och vad behöver vi prioritera i arbetet framöver? Det är en av frågeställningarna i Anna Nergårdhs utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård”.