Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2024

Kvinnor har gjort stora forskningsframsteg inom naturvetenskap, teknik och matematik (STEM) under de senaste decennierna. Trots det är kvinnor till stor del fortfarande frånvarande från STEM-arbetsstyrkan. En del av problemet är att många flickor inte anser sig vara bra på STEM-ämnen.

Medverkande

Anne Ardila Brenøe, docent i nationalekonomi, University of Zurich

Sara Anvarsson, andre vice ordförande, Sveriges Ingenjörer

Katarina Lundahl (L), statssekreterare hos skolministern Lotta Edholm

Anna Sandberg Trolle-Lindgren, forskare i nationalekonomi på SOFI vid Stockholms universitet

Anna Söderman, HR-chef, AstraZeneca

Seminariet modereras av Ilinca Benson, vd på SNS.