Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2024

Under slutet av 1960-talet skedde en påtaglig ökning av antalet studenter i Sverige. Samtidigt rådde det brist på arbetskraft och det uppstod ett behov av att reglera antalet personer som läste vidare och öka styrningen av studenternas utbildningsval. 1977 genomfördes därför en omfattande reform som bland annat resulterade i etablerandet av tolv nya högskolor runt om i landet.

Medverkande

Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och IFN

Camilla Hansén (MP), ledamot i utbildningsutskottet

Henrik Hällerfors, doktorand i nationalekonomi, Uppsala universitet

Josefin Malmqvist (M), ledamot i utbildningsutskottet

Håkan Regnér, chefsekonom, Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

Eva Marie Rigné, forsknings- och utvecklingssamordnare, SKR

Joacim Tåg, programchef vid IFN och gästprofessor i nationalekonomi vid Hanken i Helsingfors

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.