Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 16, 2024

Vilken roll spelar politiken för näringslivets klimatomställning? Och hur skiljer sig dagens klimatomställning från tidigare strukturella omställningar?

Medverkande

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet

Fredric Bauer, fil.dr, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola

Henrik Henriksson, vd på H2 Green Steel

Rickard Lundmark, vd och koncernchef för Luleå kommunföretag AB

Lars J Nilsson, professor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola

Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordförande i näringsutskottet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.