Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2019

AI, digitalisering och automatisering förändrar både de produktionsprocesser, affärsmodeller, organisationer och de varor och tjänster som produceras i snart sagt alla sektorer och branscher.

Hur påverkar detta vilka förmågor och kunskaper som behövs framöver? Vilka arbetstillfällen kommer att försvinna och vilka kommer att skapas? Och vad krävs för att klara den här omställningen av arbetsmarknaden, bibehålla Sveriges konkurrenskraft och motverka polarisering, teknikfientlighet och protektionism?

Möt nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, ledande forskare, arbetsmarknadens parter samt utbildnings- och omställningsaktörer i en diskussion om ny teknik och nya affärsmodeller och vad som krävs för att Sverige ska klara framtidens kompetensbehov.