Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 28, 2019

Regeringen har som vision att transportsektorn ska bli fossilfritt – men finns för förutsättningarna, och går omställningen snabbt nog? Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde presenterar rådets utvärdering av Sveriges väg till en fossilfri transportsektor, en nyckelfaktor om målet om nollutsläpp 2045 ska vara möjligt.