Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2021

Många framhåller behovet av genomgripande reformer inom bland annat migrations-, bostads- och energipolitiken. Varför uppstår låsta lägen inom politiken och vad krävs för att få till stånd större reformer?

Medverkande

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och ordförande i SNS vetenskapliga råd

Per T Ohlsson, journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan

Eva Uddén Sonnegård, ekon.dr, tidigare statssekreterare (M) och tidigare minister på Sveriges OECD-delegation.

Bengt Westerberg, tidigare partiledare för dåvarande Folkpartiet och tidigare socialminister

Samtalet leds av Cecilia Garme, journalist och fil.dr i statsvetenskap.