Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 15, 2019

Patienter som har mycket kontakt med vården sitter på en bank av kunskap och erfarenheter. Hur kan vården bäst tillvarata den kompetensen, för att göra vården bättre? Och hur kan standarder skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet?