Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 16, 2022

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt och att vara en kunskapskälla för beslutsfattare. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. Tre av dessa presenteras vid mötet.

Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist? Björn af Ugglas, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet och strategisk verksamhetsutvecklare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Social rörlighet. Mårten Palme, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Ett skattesystem för Sverige i en global värld. Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Vad gör SNS referensgrupper? Hanna Jarl, Kriminalvårdsdirektör och Yvonne Bertlin, CFO och skattechef på AstraZeneca, ger en inblick i arbetet i referensgrupperna till forskningsprogrammen Brottslighet och samhälle respektive Skatter i en globaliserad värld.

Ilinca Benson, vice vd, leder samtalet.