Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 17, 2023

Samtal om mångfald och inkludering med Karl Wennberg, finalist till SNS-priset 2023.

Mångfald och inkludering lyfts ofta fram som en prioriterad fråga av företag, både av rättvise- och lönsamhetsskäl. Karl Wennberg presenterar ny forskning om betydelsen av kulturell mångfald på ledningsnivå i det svenska näringslivet. Han delar också med sig av sina erfarenheter av att samverka med och nå fram med sin forskning till beslutsfattare.

Samtalet modereras av Gabriella Chirico Willstedt, medlemschef på SNS.