Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 8, 2020

Hur kan vårdens förbättringsarbete stärkas? Hur kan nationell uppföljning bidra till hälso- och sjukvårdens mål? Och var är behovet av statliga insatser störst för att säkerställa en god vård? Regeringens särskilde utredare Lena Hellberg presenterar betänkandet i utredningen om sammanhållen kunskapsstyrning.

Medverkande

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Sveriges läkarförbund

Lena Hellberg, särskild utredare, Sammanhållen kunskapsstyrning

Thomas Lindén, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare, SNS.