Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2019

Regeringen genomförde under förra mandatperioden Klimatklivet – ett stöd till lokala klimatinvesteringar. Men har satsningen fungerat? Riksrevisionens Cecilia Kellberg presenterar granskningens huvuddrag, och personer från politiken, myndigheter och näringsliv pratar om Klimatklivets genomförande, och framtida alternativ och lösningar.