Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 4, 2018

När Martina Björkman Nyqvist och Jakob Svensson tog på sig den till synes omöjliga uppgiften att minska spridningen av HIV hade många varianter redan testats – allt från informationsspridning till ekonomiska incitament – men inget verkade fungera. För att hindra spridningen måste man göra något av det svåraste som finns: ändra människor beteende. Så hur gör man? Svaret fanns gömt i en tombola. Reportaget är ett samarbete mellan SNS och ekonomipodden Kapitalet.