Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 10, 2019

Kommunikatörerna blir fler, journalisterna blir färre, samtidigt som de förväntas publicera sig i fler kanaler. Vad gör det med den politiska journalistiken och hur påverkar det den mediala dagordningen? Medieforskaren Gunnar Nygren har tillsammans med kollegor analyserat maktbalansen mellan politiker och journalister och de förändringar som skett under senare år.