Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 8, 2019

Intervju med Martin Berlin, fil.dr i nationalekonomi.

I decennier har vi kunnat mäta hur lyckliga vi är. I nuet, men också mer övergripande. Men att mäta hur lyckliga människor är kan också säga något om hur framgångsrikt ett land är. Kanske är graden av lycka till och med ett bättre mått på välfärd och framgång än BNP per capita, som annars används? Nästa steg skulle i så fall bli att använda lyckomätningar när man fattar politiska beslut - men går det?