Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 22, 2021

I en ny SNS-rapport undersöker forskaren Björn af Ugglas sambandet mellan vårdplatsbrist, överbelastade akutmottagningar och patientsäkerhet. Vilka blir konsekvenserna när antalet vårdplatser minskar snabbare än behovet av slutenvård? Och vem bär ansvaret för kapacitetsbrist och överbelastning på akutmottagningarna?

Medverkande

Hillevi Nilsson, verksamhetschef för akutmottagning och närakut vid Södertälje Sjukhus

Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd (M) i Region Stockholm

Björn af Ugglas, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet och strategisk verksamhetsutvecklare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.