Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2024

Det svenska pensionssystemet, en gång hyllat för sin stabilitet och enkelhet, har över tid blivit alltmer komplext. Hur kan det göras mer begripligt och överblickbart? SNS gästas av bland annat Pensionsmyndighetens generaldirektör och ledamöter i Pensionsgruppen.

Medverkande

Anna-Kirsti Löfgren, ekonom, LO

Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör, Pensionsmyndigheten

Staffan Ström, pensionsekonom, Alecta

Viktor Wärnick (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet och sitter med i pensionsgruppen

Anders Ygeman (S), talesperson för socialförsäkringsfrågor och sitter med i pensionsgruppen

Samtalet modereras av Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot i Finanspolitiska rådet.