Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 19, 2019

Demokrati betyder folkstyre. Men för att en demokrati ska fungera behöver det också vara en rättsstat och ha handlingskraft. Ibland uppstår spänning mellan de här tre värdena, något som statsvetarna Katarina Barrling och Sören Holmberg kallar för demokratins triangeldrama. Det är ett av ämnena i det här seminariet där Katarina Barrling och Sören Holmberg får sällskap av statsvetarna Olof Petersson och Anders Sundell för att diskutera demokratins framtid och utmaningar.