Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 15, 2020

I slutet av september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Magdalena Andersson presenterar den på ett SNS-webbinarium. Kommentar av SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Medverkande
Magdalena Andersson, finansminister (S)

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.