Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2020

SNS/SHOF Finanspanel gästas av vice riksbankschef Anna Breman för ett samtal om penningpolitikens roll i kriser lik den vi nu är mitt inne i. Vilka åtgärder har Riksbanken vidtagit? Hur ser samordningen ut med andra myndigheter i Sverige? På vilket sätt arbetar Riksbanken och andra centralbanker för att motverka effekterna av coronapandemin?

Christina Nyman, chefsekonom vid Handelsbanken, med lång erfarenhet inom Riksbanken, medverkar också i samtalet. Det gör även Anna Seim, docent i nationalekonomi. Hennes forskning handlar bland annat om effekter av olika monetära regimer, växelkurser och finansiella systemrisker.