Preview Mode Links will not work in preview mode

May 8, 2020

I kölvattnet av coronakrisen har EU:s medlemsländer vidtagit många och långtgående åtgärder för att minska smittspridningen. EU:s yttre gräns är nu stängd till 15 maj, men även inom unionen utmanas den fria rörligheten av varor, tjänster och människor – friheter som är själva grundbulten i Europasamarbetet. EU:s statsstödsregler har också luckrats upp för att hjälpa företag, med risk för snedvriden konkurrens.

Medverkande

Lars Danielsson, ambassadör och ständige representant vid Sveriges ständiga representation till EU.

Annika Ström Melin är fristående journalist och har bevakat Europafrågor under många år, senast som DN:s korrespondent i Bryssel.