Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2020

Åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset har dämpat den ekonomiska aktiviteten och företagens efterfrågan på krediter för att undvika akuta likviditetsproblem ökar snabbt. Om restriktionerna håller i sig riskerar många företag att gå i konkurs, vilket i sin tur skulle påverka banksektorn.

Så vad händer med balansräkningarna i banksektorn om hälsokrisen drar ut på tiden och företagskonkurserna skjuter i höjden? Hur fungerar bankernas kreditgivning till företagen under rådande förhållanden och vad går att lära från tidigare kriser?

SNS/SHOF Finanspanel bjuder in forskare, Finansinspektionen och företrädare från banksektorn för att samtala om coronakrisen.

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn som arrangeras av SNS och Swedish House of Finance (SHOF).