Preview Mode Links will not work in preview mode

May 21, 2024

Bör finanspolitiken bidra mer till att stabilisera konjunkturen? Och hur ser förutsättningarna ut att klara viktiga samhällsinvesteringar givet dagens utformning av det finanspolitiska ramverket?

Medverkande

Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson och vice ordförande i Finansutskottet

Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES på Stockholms universitet och tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet

Jesper Hansson, seniorekonom på Swedbank

Johanna Lybeck Lilja (M), statssekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.