Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2024

Det svenska pensionssystemet, en gång hyllat för sin stabilitet och enkelhet, har över tid blivit alltmer komplext. Hur kan det göras mer begripligt och överblickbart? SNS gästas av bland annat Pensionsmyndighetens generaldirektör och ledamöter i Pensionsgruppen.

Medverkande

Anna-Kirsti Löfgren, ekonom, LO

Anna...


May 27, 2024

Regeringarna i både Sverige och Norge satsar stort och brett på att stoppa den organiserade brottsligheten. Många förslag handlar om att komma åt de kriminellas vinster. Hör justitieminister Gunnar Strömmer och den norska justitieministern Emilie Enger Mehl om hur brottslighet som riskerar att bli systemhotande...


May 24, 2024

EU står inför en rad ödesfrågor gällande klimatet, försvaret, utvidgningen, inre marknaden och den globala konkurrensen.

Medverkande

Lars Danielsson, rådgivare, Lumo Advice, och tidigare Sveriges EU-ambassadör

Dick Erixon (SD), kandidat till Europaparlamentet, skribent och chefredaktör

Evin Incir (S),...


May 22, 2024

Den ökade användningen av artificiell intelligens har gjort det enklare att sprida desinformation och propaganda och samtidigt svårare att avgöra vad som är trovärdig information. I tider av kris, höjd beredskap och ytterst krig har medier en stor roll i att säkerställa tillgången till samhällsviktig och...


May 21, 2024

Bör finanspolitiken bidra mer till att stabilisera konjunkturen? Och hur ser förutsättningarna ut att klara viktiga samhällsinvesteringar givet dagens utformning av det finanspolitiska ramverket?

Medverkande

Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson och vice ordförande i Finansutskottet

Harry Flam,...