Preview Mode Links will not work in preview mode

May 22, 2024

Den ökade användningen av artificiell intelligens har gjort det enklare att sprida desinformation och propaganda och samtidigt svårare att avgöra vad som är trovärdig information. I tider av kris, höjd beredskap och ytterst krig har medier en stor roll i att säkerställa tillgången till samhällsviktig och...


May 21, 2024

Bör finanspolitiken bidra mer till att stabilisera konjunkturen? Och hur ser förutsättningarna ut att klara viktiga samhällsinvesteringar givet dagens utformning av det finanspolitiska ramverket?

Medverkande

Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson och vice ordförande i Finansutskottet

Harry Flam,...


May 7, 2024

Produktivitetskommissionens ordförande Hans Lindblad presenterar slutsatserna i kommissionens delbetänkande.

Medverkande

 

Jesper Ahlgren (M), statssekreterare hos finansministern (budgetfrågor)

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Ida Gabrielsson (V), ekonomisk-politisk talesperson, ledamot i...


May 6, 2024

Är dagens sjukförsäkring ändamålsenlig? Regeringen har låtit särskilde utredare Per Johansson utvärdera de förändringar i sjukförsäkringens regelverk som genomfördes 2021–2022. Diskussion med bland andra Jessica Rosencrantz (M) och Anders Ygeman (S).

Medverkande

Eva-Lo Ighe, generaldirektör, Inspektionen...


May 2, 2024

Europaparlamentsvalet 2024 äger rum i ett nytt politiskt landskap i många länder i Europa. Professor Simon Hix diskuterar aktuella prognoser och hur olika utfall kan påverka den politiska inriktningen på europeisk nivå.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Simon Hix, innehavare av Stein Rokkan-professuren...