Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2022

Priset på el i Europa har varierat och stigit kraftigt alltsedan Ryssland invaderade Ukraina. Krisen har kastat ljus över den europeiska energimarknadens svagheter. Välkommen till ett samtal där möjliga lösningar på problemen diskuteras.

Medverkande

Paulina Dejmek-Hack, direktör för allmänna frågor, Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, Europeiska kommissionen (DG FISMA) (deltar via länk)

Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör, Riksgälden (deltar på SNS)

Vincent Maurin, lektor, Institutionen för finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (deltar på SNS)

Daniela Peterhoff, President Clearing and Head European Markets Strategy, Nasdaq (deltar på SNS)

Mats Persson, VP, Trading and Asset Optimisation, Fortum (deltar på SNS)

Samtalet hålls på engelska och leds av Pehr Wissén, Professor Emeritus of Practice, Swedish House of Finance.