Preview Mode Links will not work in preview mode

May 24, 2024

EU står inför en rad ödesfrågor gällande klimatet, försvaret, utvidgningen, inre marknaden och den globala konkurrensen.

Medverkande

Lars Danielsson, rådgivare, Lumo Advice, och tidigare Sveriges EU-ambassadör

Dick Erixon (SD), kandidat till Europaparlamentet, skribent och chefredaktör

Evin Incir (S), Europaparlamentariker i S&D-gruppen

Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker i den liberala gruppen

Svante Linusson (C), kandidat till Europaparlamentet, professor i matematik vid KTH

Isabella Lövin (MP), kandidat till Europaparlamentet, tidigare minister och EU-parlamentariker i gruppen De gröna

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker i EPP-gruppen

Seminariet modereras av journalisten Cecilia Garme.