Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 14, 2021

Digital Markets Act är EU-kommissionens förslag för att främja innovation och konkurrens för tech-innovatörer, som presenterades i december i fjol.

Medverkande

Pamela Hansson, advokat och partner på advokatbyrån Kastell. Hon har tjugo års erfarenhet av att arbeta med konkurrensrätt och har tidigare arbetat vid såväl EU-kommissionen som Konkurrensverket.

Håkan Hillefors, departementsråd och chef för Enheten för marknad och konkurrens vid Näringsdepartementet.

Björn Lundqvist, docent i konkurrensrätt vid Stockholms universitet, och föreståndare för Ascola Nordic respektive Institutet för europeisk rätt. Han är även medförfattare till Konjunkturrådets rapport 2021: Digitalisering och konkurrens.

Rupprecht Podszun, professor i juridik och innehavare av the Chair for Civil Law, German and European Competition Law, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, samt föreståndare för the Institute for Competition Law (IKartR). Läs hans förslag på hur man skulle kunna förbättra Digital Markets Act.

Webbinariet hålls på engelska och samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.